Aktuality

OZNAM  O  LIKVIDÁCII  PPOZ

Vážení návštevníci webového sídla Perneckého pozemkového občianskeho združenia (skrátene PPOZ),

zhromaždenie PPOZ rozhodlo v súlade so stanovami PPOZ o dobrovoľnom rozpustení občianskeho združenia. Dôvodom dobrovoľného rozpustenia bola skutočnosť, že dňa 10.8.2016 vzniklo Pernecké pozemkové spoločenstvo, v rámci ktorého môžu drobní vlastníci spoločnej nehnuteľnosti v katastrálnom území Pernek uplatňovať svoje oprávnené záujmy.

PPOZ vstúpilo do likvidácie dňom 1.7.2017. Od tohto dňa pribudol k názvu PPOZ dodatok „v likvidácii“. Za likvidátora občianskeho združenia ustanovil výbor PPOZ Ing. Vladislava Chaloupku. O priebehu likvidácie budú členovia PPOZ v likvidácii informovaní na zasadnutí, ktoré likvidátor zvolá počas 1. štvrťroku 2018. Dovtedy môžete likvidátora kontaktovať na tel. č. +421 903 440 345.

O Perneckom pozemkovom spoločenstve získate základné informácie na stránkach www.pernecke-ps.sk alebo na tel. č. +421 915 248 022.

 

Ing. Vladislav Chaloupka, likvidátor