Kontakty

Adresa:

Pernecké pozemkové občianske združenie

900 53  Pernek 48

Tel. č.:

+421 915 246 950

Mail:  

info@ppoz.sk

Výbor:

Ing. Martin Ledník – predseda výboru

Peter Šíra – podpredseda výboru

Ing. Vladislav Chaloupka – tajomník

 

Revízor: 

Ing. Zuzana Zajičková

Podnety určené výhradne revízorovi posielajte na adresu:

Pernecké pozemkové občianske združenie

Revízor PPOZ

900 53  Pernek 48

alebo mailom na adresu:  revizor@ppoz.sk